Objetive – c UIImagePickerController Kullanımı

Yeni bir konuyla buradayız 🙂

Konumuz UIImagePicker Kullanarak kameradan resim çekmek ve arşivden resim seçerek uygulamamızda UIImageView üzerinde göstermek.

Öncelikle yeni bir proje oluşturuyoruz. Yeni bir proje oluşturmak için inceleyebiliriz.

Projeyi oluşturduktan sonra hazır olarak gelen ekranımıza 2 tane buton ve 1 tane UIImageView ekliyoruz.

ekran-resmi-2016-09-26-22-54-49

Eklediğimiz buton ve UIImageView ViewController.h dosyasında veya ViewController.m Sayfasında interface kısmında tanımlamamızı yapabiliriz.

// UIImagePickerController ve UINavigationController delegate methodlarını kullanabilmemiz için delegatelerini ekliyoruz.
@interface ViewController ()<UIImagePickerControllerDelegate, UINavigationControllerDelegate>

– (IBAction)KameraAc:(id)sender {
//UIImagePicker tanımlamasını yapıyoruz.
UIImagePickerController * ImagePicker=[[UIImagePickerController alloc] init];
// Delegatesini tanımlıyoruz.
ImagePicker.delegate=self;
ImagePicker.allowsEditing=YES;
//Kamera Açması için ayarlamasını yapıyoruz.
ImagePicker.sourceType=UIImagePickerControllerSourceTypeCamera;
//Kameraya yönlendiriyoruz.
[self presentViewController:ImagePicker animated:YES completion:nil];
}

– (IBAction)ArsivAc:(id)sender {
//UIImagePicker tanımlamasını yapıyoruz.
UIImagePickerController * ImagePicker=[[UIImagePickerController alloc] init];
// Delegatesini tanımlıyoruz.
ImagePicker.delegate=self;
ImagePicker.allowsEditing=YES;
//Arşiv Açması için ayarlamasını yapıyoruz.
ImagePicker.sourceType=UIImagePickerControllerSourceTypePhotoLibrary;
//Arşive Yönlendiriyoruz.
[self presentViewController:ImagePicker animated:YES completion:nil];
}

// UIImagePickerController delegate methodu. Kameradan çekilen ve arşivden resim seçildiği zaman bu metho içerisine seçilen resimi alabiliriz.
-(void)imagePickerController:(UIImagePickerController *)picker didFinishPickingMediaWithInfo:(NSDictionary *)info{
// UIImage oluşturup gelen resimi alıyoruz.
UIImage *resim=info[UIImagePickerControllerEditedImage];
//Aldığımız resmi tanımladığımız UIImageView e alıyoruz
_SecilenResimGoster.image=resim;
// kamera ve arşiv sayfasını kapatıyoruz.
[self dismissViewControllerAnimated:YES completion:nil];
}

ekran-resmi-2016-09-26-23-13-53

Similator dilini değiştirdikten sonra, projemize Türkçe dili ekleyerek uygulamada uyarıları Türkçe görebiliriz.

ekran-resmi-2016-09-26-23-09-03

Uygulamamızı çalıştıyoruz.

ekran-resmi-2016-09-26-23-10-52

Gerekli izni verdikten sonra arşive erişiyoruz.

ekran-resmi-2016-09-26-23-11-01

Fotoğrafı seçtikten sonra ekranımız aşağıda ki olucaktır.

ekran-resmi-2016-09-26-23-11-22

Kameradan fotoğraf çekebilmek için bir telefon üzerinde deniyor olmak lazım. Sadece similator de çalıştığımız için ben çalıştırmadım ama siz deneyebilirsiniz.

Bir konumuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Esen Kalın…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir