Objective – c slider ve switch Kullanimi

Yeni bir konuyla buradayız 🙂

Konumuz Slider ve Switch Kullanımı. Öncelikle yeni bir proje oluşturuyoruz. Yeni bir proje oluşturmak için inceleyebilirsiniz.

Projeyi oluşturduktan sonra ekranımıza 1 tane Slider 1 tane Switch 2 tane de label atıyoruz.

ekran-resmi-2016-09-27-23-00-15

ve tanımlamaları yapıyoruz.

ekran-resmi-2016-09-27-23-00-46

Tanımlama yaparken slider ve switch için action seçeren value changed olarak ve outlet olarak tanımlama yapıyoruz.

ekran-resmi-2016-09-27-23-01-37

Main.storyboard ekranda slider seçili iken özellikler pençeresinde minimum ve maxsimum değerlerini değiştirilebilir.
Switch içinde açık ve kapalı durumunu değiştirilebilir.

//Slider Action methodu
– (IBAction)SliderValue:(id)sender {

//Slider label içerisine slider ın value sunu alıyoruz. Değiştiğinde de tetiklenecek ve label a yazacak.
[self.lblSlider setText:[NSString stringWithFormat:@”Slider Value %f”,[self.Slider value]]];
}

– (IBAction)SwitchValue:(id)sender {
//Switch label içerisine slider ın state durumunu alıyoruz. Değiştiğinde de tetiklenecek ve label a yazacak
if ([self.Switch isOn] == YES) {
_lblSwitch.text=@”Açık”;
}
else{
_lblSwitch.text=@”Kapalı”;
}
}

ekran-resmi-2016-09-27-23-53-27

Ve projemizi çalıştırıyoruz.

ekran-resmi-2016-09-27-23-23-39

Neyse ki yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir