NSString İşlemleri

NSString oluşturma

NSString Oluşturma ve içerisine bir string veri atma.

NSString *araba = @”Honda Civic”;

integer bir değişken oluşturma

int Model = 1999;

Ad, soyad ve doğum tarihini tek bir NSString turune çevirerek içerisine attık. NSString e integer çevirmek için ‘stringWithFormat’ ve %d kullandık.

NSString *arabaOzet=[NSString stringWithFormat:@”%@ %d”,araba,Model];

NSLog Ekrana yazdırmak için kullanılır. String verilerde ‘%@’ kullanılarak yazdırılır. Int bir değer kullanıyorsak ‘%d’ Kullanılır. Float bir değişken kullanıyorsak ‘%f’ şeklinde almamız gerek.

NSLog(@”%@”,arabaOzet);

NSString karşılaştırma

String bir degerin ‘isEqualToString’ methodu ile karşılaştırılması yapılır.

String bir degerin ilk kelimesi ‘hasPrefix’ methodu ile alınır.

String bir degerin son kelimesi ‘hasSuffix’ methodu ile alınır.

if ([araba isEqualToString:@”Honda Civic”]) {

NSLog(@”Bu araba bir Honda Civic”);

}
if ([araba hasPrefix:@”Honda”]) {

NSLog(@”Bu araba bir çeşit Honda”);

}

if ([araba hasSuffix:@”Typer”]) {

NSLog(@”Bu araba bir çeşit Honda Civic Typer”);

}

NSString birleştirme

String birleştirme ‘stringByAppendingString’ methodu ile yapılır.

String düzenlemesi ‘stringByAppendingFormat’ methodu ile yapılır.

NSString *araba=@”Honda Civic”;

NSString *modeli=@”Ep3 Typer”;

NSString *benimArabam=[araba stringByAppendingString:modeli];

NSLog(@”%@”,benimArabam); //Honda CivicEp3 Typer

benimArabam =[araba stringByAppendingFormat:@” %@”,modeli];

NSLog(@”%@”,benimArabam); //Honda Civic Ep3 Typer

NSStirng arama

NSString *araba=@”Honda Civic Ep3 Typer”;

NSRange range = [araba rangeOfString:@”Civic”];

if (range.location == NSNotFound) {

NSLog(@”Sonuç bulunamadı.”);

} else {

NSLog(@”‘Civic’ başlangıç index %lu ve %lu karakter uzunlugu”,
range.location, // 6
range.length); // 5

}
NSString parçalama

NSString *araba = @”Honda Civic Ep3″;

NSLog(@”%@”, [araba substringToIndex:5]); // Honda

NSLog(@”%@”, [araba substringFromIndex:6]); // Civic

NSRange range = NSMakeRange(12, 3);

NSLog(@”%@”, [araba substringWithRange:range]); //Ep3

NSString değiştirme

NSString *adiSoyadi = @”Dönen Tekerlek”;

NSRange range = NSMakeRange(6, 8);

NSString *soyadi = [adiSoyadi stringByReplacingCharactersInRange:range withString:@”Tekerlek”];

NSLog(@”%@”, soyadi); // Dönen Tekerlek

NSString *AdiSoyadi2 = [soyadi stringByReplacingOccurrencesOfString:@”Tekerlek” withString:@”Prizma”];

NSLog(@”%@”, AdiSoyadi2); // Dönen Prizma

NSString düzenleme

NSString *Bilgisayar = @”MacBooK AiR”;

NSLog(@”%@”, [Bilgisayar lowercaseString]); // macbook air

NSLog(@”%@”, [Bilgisayar uppercaseString]); // MACBOOK AIR

NSLog(@”%@”, [Bilgisayar capitalizedString]); // Macbook Air

NSString dönüştürme

NSString *sayi = @”1453″;

BOOL ornekBool = [sayi boolValue];

double ornekDouble = [sayi doubleValue];

long long ornekLongLong = [sayi longLongValue];

NSInteger ornekInteger = [sayi integerValue];

float ornekFloat = [sayi floatValue];

int ornekInt = [sayi intValue];

NSMutableString oluşturma

NSMutableString *Araba = [NSMutableString stringWithString:@”Toyota Corolla”];

[Araba setString:@”Honda Civic Ep3″]; // Honda Civic Ep3

[Araba appendString:@” Typer”]; // Honda Civic Ep3 Typer

NSLog(@”%@”,Araba);

NSMutableString değiştirme ve silme

NSMutableString *Araba = [NSMutableString stringWithCapacity:20];

[Araba setString:@”Honda Jazz”];

[Araba replaceCharactersInRange:NSMakeRange(6, 4) withString:@”Civic”];

NSLog(@”%@”, Araba); // Honda Civic

[Araba deleteCharactersInRange:NSMakeRange(6, 5)];

NSLog(@”%@”, Araba); // Honda

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir