Basit Tableview Controller

Merhaba arkadaşlar. Bugün tableview controller basit bir şekilde anlatacağız.

Öncelikle Yeni bir proje oluşturuyoruz. Main.storyboard ta bize otomatik olarak bir view controller classı ve view controller ekranı geliyor. Bunları Siliyoruz. Sağ Alt Menuden Navigation Controller ekliyoruz. Navigation controller bağlı olarak bir adet tableview controller ekranı da gelmiş oluyor.

Ekran Resmi 2016-08-20 00.32.25

Projeye sağ tıklayarak bir tane tableview controller classı ekliyoruz.

Ekran Resmi 2016-08-20 00.33.51

Tableview controller ekranına tıklayarak Sınıfını tanımlıyoruz.

Ekran Resmi 2016-08-20 01.02.31

Tableview controller secili iken Identifier (tanımlayıcı) ekliyoruz.

Ekran Resmi 2016-08-20 00.37.11

Ve Kod tarafına geçip kodlarımız yazmaya başlıyoruz.

Tableview controller implementation (.m dosyası) interface kısmında;

@property NSMutableArray *mArray; tanımlıyoruz.

ilk öncelikle oluşturduğumuz NSMutableArray i kuruyoruz ve addObject methoduyla string verileri ekliyoruz.

– (void)viewDidLoad {
[super viewDidLoad];

_mArray =[NSMutableArray new];

[_mArray addObject:@”Harun Bahçel”];
[_mArray addObject:@”Buğra Onüçyıldız”];
[_mArray addObject:@”Zafer Demirok”];
[_mArray addObject:@”Mithat Şalvarcı”];
[_mArray addObject:@”Nuri Aksoy”];

}

numberOfSectionsInTableView methodu tableview delegate methodudur. Girdiğimiz adet kadar sections döndürür. Şu an sadece 1 döndürdüğünü bilmemiz yeterli bu konuyu daha sonra ayrıntılı bir şekilde ele alacağım.

– (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView {

return 1;
}

numberOfRowsInSection methodu tableview delegate methodudur. Kaç adet Cell döndüreceğini burada ayarlanır. Biz array nesnemize kaç tane obje eklediysek count u kadar cell döndürecektir.

– (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section {

return [_mArray count];
}

cellForRowAtIndexPath tableview delegate methodudur. Döndürülen her cell için alacağı veriyi belirleriz. tableview controller ekranında verdiğimiz identifier ı kullanarak cell buluyoruz. Cell herhangi bir nedenden dolayı boş gelirse tekrardan if ile kontrol edip cell i kuruyoruz.

cell.textlabel cell in içerisinde bulunan default label dır. mArray içerisinde ki verileri objectAtIndex methoduyla gelen indexpath.Row(gelen indexe göre) ile bulup cell.label içerisine aktarıyoruz.

– (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath {
static NSString *CellIdentifier=@”Cell”;
UITableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier];

if (cell) {
cell=[[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier];
}

cell.textLabel.text=[self.mArray objectAtIndex:indexPath.row];
return cell;
}

Ekran Resmi 2016-08-20 00.49.40

Ve projemizi çalıştırıyoruz.

Ekran Resmi 2016-08-20 00.49.40

Eklediğimiz isimleri tableview controller da görüntülüyoruz.

Ekran Resmi 2016-08-20 00.49.47

Bir yazımızın sonuna daha gelmiş bulunuyoruz..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir