Storyboard’lar arası veri gönderme

Merhaba arkadaşlar. Storyboard’lar arası geçiş projemiz üzerinden devam edeceğiz.

View Controller2 Ekranımız üzerinde gelerek resimde gösterildiği gibi storyboard Idsini belirliyoruz.

Ekran Resmi 2016-08-18 23.15.58

View controller ekranımızda bulunan buttonu view controller classında .m veya .h dosyaları üzerinde tanımlayabiliriz .m dosyası üzerinde tanımlarsak eğer bizim yaptığımız gibi interface içerisinde tanımlanır. Buttonu kntrl tuşuna basılı iken fare ile sürükleyip connection kısmında action secerek connect tuşuna basıyoruz ve bize @implementation dosyası üzerinde bir button action tanımlanmış oldu.

Ekran Resmi 2016-08-18 23.24.44

Ekranımıza bir tane de UITextField atıyoruz ve Butonda olduğu gibi tanımlamasını yapıyoruz tek fark outlet olarak tanımlıyoruz.

Ekran Resmi 2016-08-18 23.33.33

Viewcontroller.h dosyasında ikinci ekranı import ediyoruz(Tanımlıyoruz).
#import “ViewController2.h”

m. dosyasında button actionında kodlarımızı yazıyoruz.
Burada artı olarak tek parametreli geriye bir değer döndürmeye method oluşturmayı da öğrenmiş olacağız.

-(void) IkinciEkraniTetikle:(NSString *)GelenString{
ViewController2 *vc2=[self.storyboard instantiateViewControllerWithIdentifier:@”ViewController2Idenfier”];
vc2.BirinciEkrandanGelenStringVeri=GelenString;
[vc2 setModalTransitionStyle:UIModalTransitionStyleCoverVertical];
[self presentViewController:vc2 animated:YES completion:nil];
}

dışardan textfielda yazdığımız yazıyı bir NSStringe atıyoruz ve methodumuzu çağırıyoruz.

[self IkinciEkraniTetikle:GonderilecekString];

Methodumuzun içerisinde import ettiğimiz Viewcontroller clasını oluşuturuyoruz ve view controller2 ye verdiğimiz storyboard id ile buluyoruz.

ViewController2 *vc2=[self.storyboard instantiateViewControllerWithIdentifier:@”ViewController2Idenfier”];

parametre olarak aldığımız methodan gelen veriyi diğer ekranda oluşturduğumuz NSStringe gönderiyoruz.

vc2.BirinciEkrandanGelenStringVeri=GelenString;

ekranımızın nasıl bir şekilde açılacağını belirliyoruz.

[vc2 setModalTransitionStyle:UIModalTransitionStyleCoverVertical];

İkinci ekrana yönlendiriyoruz.

[self presentViewController:vc2 animated:YES completion:nil];

Ekran Resmi 2016-08-18 23.39.30

ikinci ekranda oluşturuğumuz labela gelen string veriyi yazdıyoruz.

self.lblYazi.text=self.BirinciEkrandanGelenStringVeri;

Ekran Resmi 2016-08-18 23.39.34

vee Projemizi çalıştırıyoruz.

Ekran Resmi 2016-08-18 23.39.54

textfield içerisine ikinci ekrana aktaracağımız yazımızı yazdıktan sonra butona tıklıyoruz.

Ekran Resmi 2016-08-18 23.40.13

İkinci Ekranımız.

Ekran Resmi 2016-08-18 23.40.16

Sevgi ve Saygılarımla…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir